Me olemme Kuudes, digitaalisen asiakaskokemuksen asiantuntija

Yhdistämällä asiakasymmärryksen, luovan ajattelun ja monialaisen suunnitteluosaamisen me luomme vaikuttavia digitaalisia kokemuksia ja palveluja.  

 

Ole yhteydessä
 • 30 luovaa asiantuntijaa Helsingissä ja Tukholmassa
 • Toimimme aina monialaisissa tiimeissä varmistaaksemme parhaan lopputuloksen
 • Ihmislähtöinen suunnittelu on ydinosaamistamme kun suunnittelemme digitaalisia asiakaskokemuksia ja palveluita

Näin autamme asiakkaitamme

Digitaalinen brändi & asiakaskokemus

Mikä on digitaalisuuden rooli osana organisaation strategiaa ja brändiä? Mihin digitaaliset palvelut sijoittuvat osana laajempaa palvelukokonaisuutta ja prosesseja? Minkälaisia kokemuksia ja elämyksiä haluamme tarjota asiakkaille digitaalisissa kanavissa? Miltä brändi näyttää ja kuulostaa digitaalisena?

 • Asiakasymmärrys
 • Brändi- ja digistrategia
 • Asiakas- ja palvelupolut
 • Visuaalinen identiteetti
 • Kommunikaatiokonsepti

 

Tutustu Hive-projektiin

Digitaalisten palvelujen konseptointi

Mikä on palvelun päällimmäinen tavoite? Miten se vastaa käyttäjien tarpeisiin ja tukee organisaation tavoitteita? Miten brändi ja tavoiteltava asiakaskokemus ilmenevät käyttökokemuksen, toiminnallisuuksien ja sisällön osalta? Mistä osioista palvelu koostuu ja mikä on niiden suhde toisiinsa?

 • Innovointi ja ideointi
 • Palvelu- ja sisältökonseptointi
 • Konseptien visualisointi ja kuvaus
 • Prototypointi, validointi ja käyttäjätestaus
 • Käyttäjäpolut
 • Informaatioarkkitehtuuri ja rakenne

 

Tutustu Sarfvik App -projektiin

Digitaalisten palvelujen muotoilu ja jatkokehittäminen

Millaisista toiminnallisuuksista ja elementeistä palvelu koostuu? Miltä se näyttää ja tuntuu, ja millainen on sen vuorovaikutus käyttäjän kanssa? Miten huomioimme erilaiset käyttäjät käytettävyyden ja saavutettavuuden näkökulmista? Miten palvelu vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin ja miten sitä voidaan kehittää entisestään?

 • Käyttökokemussuunnittelu
 • Käyttöliittymäsuunnittelu
 • Saavutettavuus
 • Design-systeemit
 • Tuote- ja UX-testaus
 • Toimintamallien kehitys (Design Ops)

 

Tutustu Hel.fi-projektiin

“Kuudes on Helsingin kaupungin strateginen kumppani. Kuudes on auttanut meitä muodostamaan muotoilutiimin ja rakentamaan kaupungille uusia kyvykkyyksiä kuten muotoilun, visuaalisen identiteetin ja käyttöliittymäsuunnittelun perustan. ”

– Anni Leppänen, Lead Service Designer, Helsingin kaupunki

Tapamme tehdä töitä

Ymmärrys kaiken perustana

Vaikuttavien digitaalisten palvelujen suunnittelu pohjautuu perusteelliseen asiakasymmärrykseen. Katsomme ympäröivää maailmaa asiakkaiden ja käyttäjien silmin voidaksemme todella ymmärtää heidän toiveitaan, tarpeitaan ja haasteitaan, sekä kääntää nämä suunnittelutyön mahdollisuuksiksi.

Holistisuus ja monialaisuus

Jokainen palvelu on osa suurempaa kokonaisuutta. Katsomme eri kosketuspisteistä syntyvää kokonaisuutta laaja-alaisesti niin käyttäjien kuin organisaation näkökulmasta ymmärtääksemme kunkin palvelun roolin ja merkityksen. Monialaisen osaamisemme avulla varmistamme, että kehittäminen etenee oikeaan suuntaan, ja että ratkaisut ovat aina tulevaisuuden kestäviä. 

Vaikuttavia kokemuksia

Käyttäjien tarpeiden lisäksi meidän on ymmärrettävä myös organisaation olemassaolon tarkoitus ja brändi, sekä digitaalisuuden rooli osana liiketoimintaa. Yhdistämme strategiset ja liiketoiminnalliset tavoitteet asiakasymmärryksestä esiin nouseviin mahdollisuuksiin suunnitellessamme digitaalisia kokemuksia ja palveluita, jotka vaikuttavat sekä ihmisiin että organisaatioihin. 

Ota yhteyttä

Olemme ryhmä kokeneita digitaalisen suunnittelun ammattilaisia. Tuomme digitaalista suunnittelua sparraamaan tarpeen mukaan niin strategiatyön ja asiakasymmärryksen asiantuntijoita kuin palveluliiketoiminnan kehittäjiä.
→ Lue lisää visuaalisesta suunnittelusta Kuudennessa
→ Tutustu kaikkiin tekijöihimme

Jari Danielsson

CEO, Kuudes Nordic

+358 40 730 9612