Meillä Kuudennessa asiakasymmärrys on kaiken perusta.

Tutkimuksen avulla voimme yhdessä luoda asiakkaillesi merkityksellisiä, syvälliseen ymmärrykseen perustuvia konsepteja.

Jotta voimme suunnitella aidosti kiinnostavia palveluita, tuotteita ja konsepteja, on ensin ymmärrettävä, mikä on eri ihmisille merkityksellistä, millaista arkea kuluttajaryhmät elävät ja ennen kaikkea – millaisesta arjesta he haaveilevat. Työmme ydintä on tunnistaa näitä, usein tiedostamattomiakin, tarpeita, toiveita ja unelmia.

Meille tutkimus ei ole itseisarvo. Oleellista on se, mitä tiedolla tehdään. Monialainen tiimimme tuo asiakasymmärryksen avuksi liiketoiminnan strategiseen kehittämiseen keinoin, jotka ovat visuaalisesti kiinnostavia ja havainnollistavia.

 

Ole yhteydessä

1. Ennakointi ja foresight

Kukaan ei elä tyhjiössä. Ihmisen toimintaan vaikuttavat väkisinkin ympärillä tapahtuvat asiat, yhteiskunnalliset liikkeet sekä trendivirtaukset. Me Kuudennessa teemme systemaattista ennakointityötä ja tutkimme ajankohtaisia ilmiöitä ymmärtääksemme niin maailmalla kuin asiakkaidemme ympäristössä tapahtuvia muutoksia. Selvitämme mm. seuraavia asioita:

 • Millaisia muutoksia yrityksen toimintaympäristössä tapahtuu?
 • Mitkä trendit ohjaavat ihmisten käyttäytymistä?
 • Millaiselta eri kohderyhmien arjen tarpeet näyttävät kahden, viiden tai kymmenen vuoden kuluttua?

 

Lue lisää ennakointityöstämme

2. Syvällinen asiakasymmärrys ja tiedonkeruu

Intohimomme on ymmärtää ihmisten arkea, käyttäytymistä sekä ohjaavia arvoja, uskomuksia ja unelmia. Uteliaisuus ja empatia ohjaavat työtämme, jossa yhdistelemme ennakkoluulottomasti tutkimusmenetelmiä ja keräämme tietoa tarkoituksenmukaisesti ja käytännönläheisesti. Puoleemme voi kääntyä mm. näissä kysymyksissä:

 • Ovatko liiketoiminnalliset ratkaisumme kohderyhmän kannalta viisaita?
 • Kuinka tuotteemme tai palvelumme voisivat sujuvoittaa tai rikastuttaa ihmisten arkea? Millaisiin ongelmiin voimme tarjota ratkaisuja?
 • Millaista kohderyhmää meidän kannattaisi puhutella? Entä millaisia nykyasiakkaamme oikeasti ovat?

3. Osallistaminen ja validointi

Kukaan ei varsinaisesti nauti keskeneräisen työn näyttämisestä. Me uskomme kuitenkin sen voimaan. Jotta pääsemme aidosti kohderyhmää puhuttelevaan lopputulokseen, osallistamme asiakkaita ja loppukäyttäjiä suunnitteluprojektin eri vaiheissa muotoiluajattelun mukaisesti. Näin saamme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Onko idea kohderyhmälle ymmärrettävä?
 • Millaisia tunteita brändin visuaalisuus herättää?
 • Onko suunnitteilla oleva pakkaus aidosti käytännöllinen?
  Toimiiko se arjessa?
 • Istuuko tuote/palvelu brändin portfolioon?

Esimerkkejä tutkimuksen työkalupakistamme 

Kvalitatiivinen tutkimus

 Fokusryhmähaastattelut & co-creationit
→ Syvähaastattelut 
→ Narratiiviset menetelmät
→ Kontekstuaalinen havainnointi, etnografia
→ Onlineyhteisöt
→ Videografia 

Kvantitatiivinen tutkimus 

→ Kohderyhmäsegmentoinnit
→ Ideatestit
→ Konseptivalidointi
→ A/Btestaus 

Ennakointi 

Kuudes Next

→ Tulevaisuustaulukointi ja skenaariotyö
→ Delfoiasiantuntijapaneelit ja tulevaisuusdialogi
→ Innovaatioalustat
→ Trend safari 

Tiedostava kuluttaja

Asiakasymmärryksemme kulmakivi on Tiedostava kuluttaja -tutkimus, jota olemme toteuttaneet Kuudennessa jo yli vuosikymmenen ajan. Tiedostava Kuluttaja on laaja, akateemisesti vertaisarvioitu tutkimushanke, joka tarjoaa perusteellisen näkökulman suomalaiseen ja ruotsalaiseen kuluttajakenttään. Päivitämme tutkimusta säännöllisesti pysyäksemme kuluttajien pulssilla – myös poikkeusaikana.

Lisää tutkimuksesta
Lisää korona-ajan pulssitutkimuksesta

Ota yhteyttä

Olemme yhteensä 40 asiantuntijan tiimi Helsingissä ja Tukholmassa. Laajennamme insight-tiimiämme tarvittaessa mm. visuaalisen suunnittelun ammattilaisilla, strategeilla tai palvelumuotoilijoilla. → Tutustu kaikkiin tekijöihimme.

Jari Danielsson

CEO, Kuudes Nordic

+358 40 730 9612

Petra Väänänen-Leimu

Team Lead, Insight & Strategy

+358 40 746 1760

Saara Järvinen

Senior Insight Strategist

+46 70 278 4669

Terhi Hyvönen

Senior Insight Specialist

+358 50 4134 797