Pulssitutkimus: Tiedostava kuluttaja muutoksessa 

Kuluttajakäyttäytymisessä koronapandemian takia tapahtuvat muutokset ovat nyt suurempia ja nopeampia kuin mitä koskaan aikaisemmin on nähty. Nyt jos koskaan on tärkeä ymmärtää asiakkaiden muuttuneita ajatuksia ja käyttäytymistä.

Me Kuudennessa olemme jo reilun 10 vuoden ajalta kerryttäneet ymmärrystä suomalaisista kohderyhmistä Tiedostava kuluttaja -tutkimuksemme avulla.

Tutustu Tiedostavaan kuluttajaan Kuusi kysymystä ja vastausta pulssitutkimuksesta

Pulssitutkimuksella säännöllisesti päivittyvää tietoa asiakkaistasi

  • Tutkimme miten eri segmentit reagoivat maailmantilanteeseen. Miten se näkyy heidän asenteissaan, arjessaan ja ostoskorissaan? Miten tilanne muovaa suomalaista arvokenttää?
  • Tutkimukseen kuuluu kvantitatiivinen tiedonkeruu, jolla saadaan edustava otos suomalaista, sekä laadullisia syvähaastatteluja. Saavuttaaksemme vertailuhyötyjä haastatteluihin kontaktoitiin samat osallistujat kuin 2019 tutkimuspäivitykseen.

Kenelle?

  1. Sinulle, jonka bisnes pysähtyi kuin seinään.
  2. Sinulle, joka tarvitset nyt ketterää ja kohdistettua konseptikehitystä vastaamaan rajoitusten jälkeisen ajan muuttuneisiin odotuksiin.
  3. Sinulle, joka haluat varautua mahdolliseen toiseen aaltoon konseptoimalla ja testaamalla ideasi nopeasti ja hyvissä ajoin.
  4. Sinulle, joka haluat rakentaa pohjaa tulevaisuuden kasvulle kehittämällä tuotteitasi ja palveluitasi vastaamaan uudenlaiseksi muotoutuvan maailman tarpeisiin.

Tapoja, joilla hyödynnämme tutkimuksen tuloksia

Kohderyhmäpulssi
Tutkimme muutoksen asiakkaidemme määrittämien kohderyhmien tai kuluttajasegmenttien arjessa, arvoissa ja asenteissa. Tarjoamme takuulla tuoretta tietoa kohderyhmistä päätöksenteon tueksi.

Potentiaalipulssi
Tunnistamme uudet mahdollisuudet yhdistämällä Kohderyhmäpulssin syväymmärrystä, asiakkaan toimialanäkemystä ja monialaisen tiimimme luovaa osaamista päivän kestävän yhteiskehitystyöpajan avulla.

Sprinttipulssi
Kahden viikon aikana toteutettava sprintti, joka etenee tutkimustiedosta asiakasymmärryksen syventämiseen, uusien mahdollisuuksien tunnistamiseen, ideointiin, konseptiaihoiden konkretisointiin ja validointiin. Lopputuloksena on asiakasymmärryksestä kumpuavia, toteuttamiskelpoisia konsepteja.

Kuudennen vahvuudet muutoksen tulkitsijana

  1. Monialaisuus: Rakennamme työksemme käyttäjälähtöisiä konsepteja monialaisten tiimien voimin. Tiimissä voi olla vaikkapa insight-asiantuntija, strategi, palvelumuotoilija, konseptisuunnittelija, UX/UI-suunnittelija tai arkkitehti.
  2. Jatkuvuus: Olemme tutkineet kuluttajien käyttäytymistä jo yli vuosikymmenen ajan. Tiedostava kuluttaja on laaja ja akateemisesti vertaisarvioitu tutkimushankkeemme, joka tarjoaa perusteellisen näkökulman kuluttajakenttään ja sen muutoksiin.
  3. Kokemus: Työstämme valtaosan projekteistamme asiakasymmärryksestä ideaan ja toteutukseen saakka. Osaamme huomioida käytännön haasteet ja mahdollisuudet tietoa tulkitessamme sekä uusia konsepteja kehittäessämme.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä:

Jari Danielsson

CEO, Kuudes Nordic

+358 40 730 9612

Maistiaisia tutkimuksen havainnoista

1
5

2
5

3
5

4
5

5
5