Kuudes Next

Ennakointimalli kestävän kasvun rakentamiseen

Kuudes Next on ennakointimalli, jonka avulla organisaationne voi…

  • visioida skenaarioita ja kuluttajatrendejä sekä niiden tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia​
  • saada perusteelliselle pohjatyölle rakennettuja tulevaisuuskuvia kirittämään strategiatyötä ja liiketoiminnan kehitystä​
  • varmistaa, että nyt kehitettävät innovaatiot ovat relevantteja vielä vuosien kuluttua​

Kuudes Next koostuu trendejä kartoittavasta tutkimuksesta ja ennakointikyvykkyyttä rakentavista työkaluista

Kuudes Next -muutosvoimatutkimus

Laajaan trendityöhön ja lähes 15-vuotiseen Tiedostava kuluttaja -tutkimukseemme pohjautuva, niin globaalin kuin paikallisen kontekstin huomioiva ja käytännön johtopäätöksiä tarjoava katsaus, joka pitää sisällään kuusi tunnistamaamme muutosvoimaa.

Yhteissuunnittelun työkalupakki

Innostava yhteissuunnittelun työkalupakki, laadullisen ymmärryksen lisäämiseen, kohderyhmäpohjaisten skenaarioiden rakentamiseen ja toimialallesi merkityksellisten ilmiöiden löytämiseen.​

Rakennetaan teille sopivin ennakointimalli

Kuudes Nextin takana on perusteellinen pohjatyö​. Laajassa ennakointitutkimuksessamme olemme tunnistaneet merkittävimmät muutosvoimat, ​jotka ovat relevantteja lähitulevaisuudessa. Päivitämme ja validoimme tutkimustyötämme ​jatkuvasti eri alojen huippuasiantuntijoiden kanssa.​

Autamme organisaatiotanne rakentamaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia 3–5 vuoden aikajänteellä. Voitte valita tarpeisiinne paremmin sopivan lähestymistavan – lopullisen kokonaisuuden räätälöimme yhdessä tavoitteidenne perusteella.

Next Raportti

Teille räätälöity tutkimus merkittävimmistä liiketoimintamahdollisuuksista kategoriassanne

Trendikatsaus, joka tarjoaa jäsentyneen, inspiroivan näkymän toimialan ja kohderyhmien tulevaisuuteen sekä muutoksiin halutussa liiketoiminnassa. Se perustuu pohjatyömme tuomaan ymmärrykseen, jota syvennämme tarvittaessa asiantuntijahaastatteluilla ja tutkimuksella.

Next Lab

Innostava yhteissuunnittelumalli, jossa viedään havaintoja käytäntöön

Nopeatempoinen, yhteissuunnitteluun pohjaava ja henkilöstöä osallistava malli, jossa luomme yhdessä työskennellen jäsentyneen, inspiroivan näkymän kohderyhmienne tulevaisuuteen sekä muutoksiin liiketoimintaalueellanne.

Miksi Kuudes ennakoinnin kumppaniksi?

  1. Pitkä kokemuksemme kuluttajakäyttäytymisen tutkimisesta ja asiakaslähtöisestä konseptikehityksestä antaa Kuudennen tiimille erinomaiset lähtökohdat relevanttien trendien tunnistamiseen liiketoiminnassanne.
  2. Kokeneet fasilitoijamme ja ketterästi etenevä yhteissuunnitteluprosessi auttavat oivalluttamaan ja kehittämään ennakointiosaamista organisaatiossasi.
  3. Konkretisoimme skenaariot inspiroiviksi tulevaisuudenkuviksi visuaalisten suunnittelijoidemme, sisustusarkkitehtiemme ja digisuunnittelijoidemme avustamana.

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää

Jari Danielsson

CEO, Kuudes Nordic

+358 40 730 9612

Emilia Nykänen

Senior Service Designer, Competence Lead

+358 44 971 4671