Tiedätkö, mitä asiakkaasi tulevat ajattelemaan ja haluamaan viiden vuoden kuluttua? Tulevaisuuden ennakointi on vaikeaa mutta tärkeää – ja samalla se on vasta alkua. Ennakointi vaatii tuekseen konkreettisia tekoja, muuten siitä ei ole mitään hyötyä.

 

Maailma on täynnä geneerisiä trendiraportteja, jotka käyttävät hyväksi yritysten tarvetta ennakoida muutoksia ihmisten kulutuskäyttäytymisessä. Pelkän raportin ostaminen ja läpilueskelu ei kuitenkaan yksinään riitä; tarvitaan aitoa osaamista kohderyhmien kannalta olennaisimpien signaalien tulkitsemiseen ja hyödyntämiseen. Oivallusten muuttaminen tuote- ja palveluinnovaatioiksi on oma lukunsa.

Epävarmuuden kasvaessa ja kilpailun kiristyessä on entistä tärkeämpää, että ennakointi- ja innovaatiotoiminnassa määritetään konkreettiset toimenpiteet innovaatioiden toteuttamiseksi. Pelkkä taivaanrannanmaalailu ilman konkretiaa on resurssien tuhlausta.

Syvennä ymmärrystäsi kuluttajien muuttuvasta käyttäytymisestä

Tulevaisuuden mahdollisuuksien ennakointi on mahdollista, jos ymmärrät aiempia suuntauksia. Käyttämämme työkalu, Tiedostava kuluttaja -tutkimus, on laaja tutkimushanke, jossa kartoitetaan ihmisten arvoja, asenteita ja motiiveja. Olemme käyttäneet tutkimusta yli 15 vuoden ajan tunnistaaksemme muutoksia kuluttajakäyttäytymisessä ja auttaneet lukuisia brändejä hyödyntämään näitä muutoksia uusien tuotteiden ja palvelujen suunnittelussa.

Yritykset ovat usein innokkaita kiinnittämään huomiota ylätason trendeihin, mutta monille on haastavaa ymmärtää trendien konkreettisia vaikutuksia kuluttajakäyttäytymiseen.

Puuttuva ainesosa on onneksi ilahduttavan yksinkertainen. Useimmille yrityksille olisi hyödyksi, jos ne lisäisivät trendiprosessiinsa yhden lisävaiheen ja kysyisivät: entä sitten? Mikä tämän merkitys on kohdeasiakkaidemme ja heidän tulevaisuutensa kannalta? Kun tämä tehdään onnistuneesti, tuloksena on suoraan kuluttajatrendeistä inspiroituneita innovaatioita.

Yritysten on kehitettävä uusia tuotteita ja kokemuksia sekä parannettava nykyisiä, jotta ne pystyvät vastaamaan kuluttajien mieltymysten muutokseen. Kilpailun kiristyessä merkitykselliset konseptit ja brändäys ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Tulevaisuudessa menestyvät brändit, jotka pystyvät:

1) ymmärtämään ja ennakoimaan ihmisten muuttuvaa käyttäytymistä, ja

2) löytämään merkityksellisimmät tulevaisuuden skenaariot liiketoiminnan tavoitteiden ja asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi.

Tulevaisuuden ennakointi ei ole mahdotonta, mutta se ei myöskään yksinään riitä. Myöhemmin tässä kuussa sukellamme siihen, miten voit aktiivisesti muokata brändisi tulevaisuutta ja herättää henkiin merkityksellisiä innovaatioita.

 

Tiedostava kuluttaja -tutkimuksemme julkaistaan pian. Ota yhteyttä päästäksesi kiinni viimeisimpään tietoon.

 

Jari Danielsson
CEO
jari.danielsson@kuudes.com
+358 40 730 9612