Nopeasti muuttuvassa maailmassa menestyvät yritykset rakennetaan oivaltavan asiakasymmärryksen ympärille. Tutkittu tieto luo aitoa ymmärrystä, jolla liiketoimintaa voidaan johtaa kohti tuloksia.

Pandemia ja energiakriisi ovat muuttaneet kaiken, ja se näkyy niin kuluttajien kuin yritystenkin arjessa. Samat keinot eivät enää johda samoihin tuloksiin, vaan markkinoilla menestymiseen tarvitaan syvää ymmärrystä kuluttajien arvoista ja motivaatioista. Asiakaslähtöisen bisneskehityksen pioneereina tahdomme vastata tähän tarpeeseen päivittämällä Tiedostava kuluttaja -tutkimuksemme uudelle vuosikymmenelle. Olemme kehittäneet arvo- ja motiivipohjaista Tiedostava kuluttaja -tutkimusta ja tietopankkia jo vuodesta 2008, ja julkaisemme uusimman päivityksen tutkimukseen kesäkuussa 2023.

Ymmärrys kuluttajan motiiveista ohjaa aidon kysynnän äärelle

Tiedostava kuluttaja on akateemisesti vertaisarvioitu tutkimus, joka pureutuu perusteellisesti kuluttajien arvoihin, motiiveihin ja kulutustapoihin. Olemme tutkineet suomalaisten kuluttajien käyttäytymistä yli vuosikymmenen ajan, ja vuodesta 2016 lähtien tutkimuksemme on käsitellyt myös ruotsalaista kuluttajakenttää.

Kohderyhmäymmärrystä kaikenkokoisille yrityksille, erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin

Tutkimus toteutetaan sekä määrällisin että laadullisin menetelmin. Näin saamme kokonaisvaltaisen ymmärryksen kuluttamisen ilmiöistä, mutta myös niiden taustalla vaikuttavista tekijöistä: arvoista ja motiiveista, arjen realiteeteista, tietolähteistä, inspiraatiosta ja vaikuttimista.

Ennen kaikkea Tiedostava kuluttaja on tietopankki ja analyysityökalu, jonka avulla

  • tunnistatte yrityksellenne tärkeimmät kuluttajasegmentit ja heidän tarpeensa,
  • löydätte liiketoiminnallisia kasvumahdollisuuksia tunnistamalla kohderyhmien kokemat ristiriidat arvojen mukaisen kulutuksen ja arjen realiteettien välillä ja
  • luotte pohjan johdonmukaiselle, asiakaslähtöiselle konseptikehitykselle.

Kansainvälistyminen mielessä?

Tiedostava kuluttaja -tutkimuksessa vertaillaan myös Suomen ja Ruotsin markkinoiden keskeisiä eroja. Jos yrityksenne toimii pohjoismaisilla markkinoilla tai olette suunnitelleet kansainvälistymistä, voitte hyötyä Tiedostava kuluttaja Ruotsin tarjoamasta kohderyhmäymmärryksestä, sekä maiden välisten erojen tunnistamisesta.

Mikäli sinua kiinnostaa Suomen ja Ruotsin lisäksi jokin muu markkina, on tutkimukseen mahdollista liittää muita markkinoita.

Kiinnostaako kuluttajakenttä? Ota yhteyttä!

 

Jari Danielsson
CEO
jari.danielsson@kuudes.com
+358 40 730 9612