Epävarmassa maailmantilanteessa ennakointi vaikeutuu ja sen myötä asiakasymmärryksen merkitys korostuu, väittää Kuudennen Commercial Director Hanna Masalin. Enää ei riitä, että ymmärrät, miten asiakkaasi käyttäytyvät – tärkeämpää on ymmärtää, miksi he käyttäytyvät niin kuin käyttäytyvät.

 

Kestävä kasvu syntyy tarpeen tunnistamisesta ja oivaltavasta toteutuksesta. Asiakkaiden tarpeet muodostuvat heidän käyttäytymistään ohjaavien arvojen ja motiivien sekä heidän arkielämänsä ristiaallokossa. Näiden kahden maailman väliin jäävää kuilua hyödyntämällä pystyt rakentamaan aitoa, asiakasymmärrykseen perustuvaa kasvua yrityksellesi.

Hyvä esimerkki tästä voisi olla vaikka terveysteknologiaa tarjoava brändi tai yritys. Tällaisilla yrityksillä on usein syvällistä ymmärrystä ihmisten arvoista ja motiiveista, minkä lisäksi ne tarjoavat paljon tietoa ja dataa sisältäviä tuotteita asiakkailleen. Ratkaisujen tarjoaminen jää kuitenkin pinnalliseksi, jos yrityksessä ei ymmärretä ihmisten arkea. Arvojen ja motiivien perusteella muotoillun tiedon pitäisi tarjota aitoja ratkaisuja siihen, miten käyttäjät voivat muokata arkeaan arvojensa mukaiseksi. Ymmärtämällä motiivien ja arjen välistä ristiriitaa paremmin yritys pystyy aidosti antamaan ratkaisuja arjen muutokseen.

Asiakasymmärryksestä eväät ennakointiin

Me Kuudennella autamme yrityksiä ja brändejä selvittämään, millaista arkea heidän asiakkaansa elävät ja millaisesta arjesta he haaveilevat. Apuna tässä toimii esimerkiksi Tiedostava kuluttaja -tutkimus, jota uudistamme jälleen tänä vuonna.

Kun yhdistämme syvän ymmärryksen kohderyhmien maailmasta tulevaisuusskenaarioihin, saamme tietoa siitä, mitä asiakkaasi ajattelevat viiden tai kymmenen vuoden kuluttua. Näillä tulevaisuuskuvilla pystyt kirittämään strategiatyöskentelyä sekä liiketoiminnan kehitystä. Asiakasymmärrykseen pohjautuva strategia kestää myös epävarmat ajat ja auttaa yritystäsi olemaan asiakkaiden tukena silloin, kun he sitä eniten tarvitsevat.

What’s Next -sarjamme käsitteli tässä kuussa merkityksellisyyttä. Lue blogista, miten yritykset voivat tarjota kuluttajille parempia kokemuksia.