Vi hjälper impact-bolag att skala upp snabbare

Kuudes Stockholm är en designbyrå som hjälper bolag att bidra till en bättre värld. Genom vår expertis inom insikt, strategi, innovation och design hjälper vi bolag med att ta fram koncept som träffar rätt hos målgruppen, hitta fokus i sitt erbjudande och skapa ett varumärke som håller global konkurrens.

 

Kontakta oss

 • Kontor i Stockholm och Helsingfors
 • Grundat 2004
 • 30+ kreativa affärsutvecklare

Förändring kräver insikter

För en bättre värld krävs inte bara nya, bättre sätt att göra saker på, utan att vi också som konsumenter accepterar de nya alternativen och ändrar våra beteenden. För att en produkt, tjänst eller ett varumärke skall slå igenom, måste den resonera med våra vanor, behov, värderingar och identitet och inte kännas som en kompromiss.

Vi på Kuudes tror på att starka koncept och varumärken byggs på idéer som bottnar i insikter. För att kunna skapa produkter, tjänster och varumärken som driver förändring måste vi därför börja att förstå målgruppen, deras värderingar och behov, marknaden och kontexten, samt vilka drivkrafter som påverkar vart kategorin är på väg.

Vad vi gör

Insiktsdriven konceptutveckling

Med hjälp av djupa insikter, kreativt tänkande och samskapande arbetsmetoder hjälper vi dig att utveckla nya strategier, produkt- och tjänstekoncept.
 • Segmentering, målgruppsanalys & marknadsanalys
 • Datainsamling, analys & trendspaning
 • Idégenerering, konceptutveckling & visualisering av koncept
 • Innovation
 • Validering & implementering

Insiktsdriven varumärkesutveckling

Vi hjälper dig att definiera en kundcentrerad varumärkesstrategi och ta fram en visuell identitet och ett budskap som levererar strategin i alla dina kanaler.
 • Varumärkesstrategi, varumärkesplattform, varumärkeslöfte & varumärkets personlighet
 • Positionering
 • Brand portfolio och arkitektur
 • Nyckelbudskap, budskapshierarki & tonalitet
 • Design strategi & visuell identitet

Våra studierVi kombinerar fördjupade studier med lång erfarenhet och vältränad intuition.

Känn din målgrupp på djupet

The Informed Consumer är Kuudes omfattande studie som kartlägger människors värderingar, attityder och motiv i Sverige och Finland. Studien som gjorts sedan 2008 används som segmenteringsverktyg och databank för att på ett effektivt sätt få insikter om målgrupper för att utveckla träffsäkra koncept och varumärken.

Relevant även imorgon

Kuudes Next är en studie som ger inblick i konsumenttrender 3–5 år fram i tiden och används för att berika strategi- och innovationsarbete och för att identifiera framtida affärsmöjligheter. Våra trendplattformar behandlar framtida förändring i våra värderingar, beteenden, konkurrensen och tekniska utvecklingen.

Vårt sätt att arbeta

1
Vi lägger stor vikt i att se saker från målgruppens synvinkel
2
Vi arbetar tillsammans med våra kunder som ett team
3
Vi testar våra idéer snabbt och värdesätter intuition
4
Vårt arbete är konkret och sträcker sig ofta ända till implementering

Vill du höra mer om hur vi kan hjälpa dig med insiktsdriven koncept- eller varumärkesutveckling?

Michael Biaudet

Country Manager Sweden, Senior Strategist

+46 702 605 248

Kontakta oss