Helsingissä ja Tukholmassa toimiva luova business design -toimisto Kuudes on nimittänyt Hanna Masalinin strategiajohtajaksi. Masalinilla on lähes 20 vuoden kansainvälinen kokemus asiakaskokemuksen, brändien, liiketoiminnan ja markkinoinnin strategisesta kehityksestä. 

Masalin siirtyi Kuudennen vahvuuteen maaliskuussa Keskon palveluksesta, jossa hän johti yhtiön autotoimialan asiakaskokemuksen kehittämistä. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Fiskarsilla ja Finnairilla brändin ja markkinoinnin kehityksen tehtävissä. “Vahva näkemykseni asiakkaan maailmasta ja kokemukseni strategisesta kehitystyöstä antavat minulle loistavat lähtökohdat olla jatkossa Kuudennen asiakkaiden apuna luomassa menestyvää liiketoimintaa”, Masalin toteaa. 

Konsultoinnin mahdollisuudet kiehtovat Masalinia 

“Palan halusta päästä soveltamaan kokemustani käytäntöön erilaisten ja erikokoisten asiakkaiden kanssa. Uskon, että ymmärrykseni hyvin suurtenkin yritysten maailmasta ja siitä, miten erilaiset prosessit ja yrityskulttuuri vaikuttavat laajojen kokonaisuuksien onnistumiseen antavat minulle erinomaiset lähtökohdat luoda uusia menestystarinoita Kuudennen asiakkaiden kanssa.” 

Masalin on aiemmin työskennellyt Kuudennen kanssa asiakkaan puolella pöytää, ja hän kertookin Kuudennen ammattimaisuuden vakuuttaneen jo yhteisten projektien aikana. 

“Kuudennen tapa perustaa tekeminen vahvalle asiakasymmärrykselle ja hyödyntää muotoilun menetelmiä myös strategisiin projekteihin on tätä päivää. Työt eivät jää pölyttymään PowerPointiin, vaan ne tuodaan käytäntöön monikanavaisen, kokemuksellisen muotoilun keinoin. On mahtavaa olla osa tiimiä, jota yhdistää halu luoda oikeasti merkityksellisiä ja vaikuttavia konsepteja ja strategioita”, Masalin kertoo. 

Viimeisen kahden vuoden aikana tapahtuneet radikaalit ja paikoitellen jopa ennustamattomat muutokset maailmassa ovat muokanneet myös muotoilun ja liiketoiminnan suunnittelun kenttää. Myös Masalin on oppinut katsomaan maailmaa uudesta näkökulmasta, ja tämä onkin johtanut yhä syvempään kiinnostukseen tulevaisuuden ennakoinnista strategisen kehittämisen työkaluna. 

“Kuudennen Next-ennakointimalli on todella inspiroiva esimerkki ennakoinnin tuomisesta osaksi liiketoiminnan arkipäivää. Laajassa ennakointitutkimuksessa on tunnistettu merkittävimmät muutosvoimat, jotka ovat relevantteja lähitulevaisuudessa. Tämä tutkimus yhdistettynä innostavaan yhteissuunnittelun työkalupakkiin, laadullisen ymmärryksen lisäämiseen, kohderyhmäpohjaisten skenaarioiden rakentamiseen ja toimialakohtaiseen merkityksellisten ilmiöiden löytämiseen toimii loistavana tapana rakentaa tulevaisuuden kestävää kasvua ja kirittää strategiatyötä sekä liiketoiminnan kehitystä.” 

Kuudennella arvostetaan Masalinin kokemusta ja näkemyksellisyyttä  

 “Hanna on rohkea ja muuntautumiskykyinen ammattilainen, joka tuo Kuudennen työskentelyyn oman laajan ammattitaitonsa lisäksi ymmärrystä siitä, miten konseptikehityksen ja strategiatyön prosessit toimivat asiakasorganisaatioissamme. Asiakkaan kanssa yhdessä tekeminen on yksi työskentelymme kulmakivistä ja Hanna tuo meille tärkeitä oppeja siitä, kuinka voimme integroida asiakkaan sisäisen prosessin meidän työtapojemme kanssa uusia konsepteja luodessa. Odotan innolla Hannan kanssa työskentelyä”, kertoo Kuudennen toimitusjohtaja Jari Danielsson. 


Kuudes on luova business design -toimisto. Autamme löytämään asiakaslähtöisiä liiketoimintamahdollisuuksia, kehittämään ja kaupallistamaan konsepteja sekä rakentamaan kansainvälisessä kilpailussa menestyviä brändejä. Helsingin ja Tukholman toimistoissamme työskentelee 40 luovaa ammattilaista monialaisissa tiimeissä. Ydinosaamistamme ovat asiakasymmärrys ja ennakointi, strategiat ja innovointi sekä brändinrakentaminen ja design. Lue lisää osaamisestamme täältä.