Är du redo för den mest ambitiösa, spännande och krävande marknaden i världen? Att slå igenom i Kina kommer att bli en vattendelare för kommande generation entreprenörer. Som en av Nordens främsta insikts-, innovations- och designbyråer vill Kuudes ligga i framkant och skapa nya möjligheter för nordiska varumärken.

Målet med denna studie är att ge nordiska livsmedelsvarumärken en djupare förståelse för hur de kinesiska konsumenterna skiljer sig från sina nordiska motsvarigheter. Oavsett om ditt företag redan finns på den kinesiska marknaden eller om du planerar att lansera det i framtiden kan du använda den här studien som ett första verktyg för att ringa in din plats på Kinas karta.

Från världens fabrik till världens konsument

Kina är inte bara världens största nation; de har under de senaste decennierna genomgått en förvandling från ett underutvecklat land till en av världens ledande ekonomier. Idag är de en blomstrande marknad. Denna utveckling har lyft hundratals miljoner hushåll ur fattigdom, och samtidigt gett upphov till en ny, välmående medelklass. Med det ökande välståndet tilltar även utlandsresorna – och Norden är en omtyckt/prioriterad destination.

“Varumärken tenderar att underskatta kinesiska konsumenter, och litar på att de kommer att köpa vilken mat som helst, så länge den är västerländsk.”

Det är viktigt att komma ihåg att det finns stora ekonomiska och demografiska skillnader över hela landet som påverkar livsstil och konsumtionsmönster. Att dra allmänna slutsatser är inte gångbart. Vi tror att det finns en stor potential för nordiska livsmedelsvaror i Kina, men har märkt att varumärken tenderar att underskatta den kinesiska konsumenten; de litar på att deras produkt säljer bra eftersom marknaden är så pass stor, och den felaktiga föreställningen att kineserna köper vilken mat som helst, så länge den är västerländsk.

I vår studie riktade vi in oss på konsumenter som har intresse av och ekonomiska medel för att köpa västerländsk mat; unga, välutbildade medelklasskonsumenter med relativt god inkomst som lever i storstäderna. Under projektet samarbetade vi med Fudanuniversitetes MBA-studenter som hjälpte oss med planering och fältstudier i Shanghai, Peking och Hong Kong. Totalt besökte vårt kinesisk-nordiska team åtta hem, genomförde 12 djupintervjuer och nästan 100 kontextuella intervjuer i restauranger, på kaféer och stormarknader.

För kineserna är matens betydelse enorm. Den spelar en central roll i livet, och är en avgörande faktor för existensens alla delar; för att skapa samhörighet, som ett verktyg för självuttryck, en inspirationskälla samt något att vända sig till när man söker tröst. För att inte tala om hälsoaspekten, som är en oskiljaktig del av matens sammanhang.

Vi har delat in studien i sex teman som alla representerar olika värderingar kopplade till mat: Stimulans, Bekvämlighet, Gemenskap, Individualism, Arv och Säkerhet. Dessa teman ger en inblick i matens betydelse, och vad som formar den kinesiska konsumtionen.

Med våra lärdomar i ryggen kan vi härmed stolt presentera The Informed Consumer – vårt sätt att hjälpa nordiska livsmedelsvarumärken att nå sin fulla potential när de erövrar den kinesiska marknaden.

Vill du expandera till Kina?

Kontakta oss för:

  • Skräddarsydda presentationer där vi delar med oss av våra erfarenheter och insikter
  • Workshops som hjälper dig att upptäcka de affärsmässiga fördelarna med Kina
  • Insikts- och innovationsprojekt för utveckling av koncept som tillgodoser både en global och kinesisk efterfrågan (i samarbete med kinesiska konsumenter)
  • Branding och design i världsklass som även tilltalar de kinesiska konsumenterna

Vi samarbetar med kinesiska partners från Fudanuniversitetet och Thenetworkone, världens ledande privata byrånätverk.

Åsa Samuelsson, Kuudes Stockholm
+46 733 937 323 / asa.samuelsson@kuudes.com

Jari Danielsson
+358 40 730 9612 / jari.danielsson@kuudes.com

 

Ladda ner en presentation av våra resultat här!