Kuudes Kerros Helsinki Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

 

1 Rekisterinpitäjä

Kuudes Kerros Helsinki Oy (”Kuudes”)
1873202-3
Tehtaankatu 27–29 D
00150 HELSINKI

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Matti Lehto
matti.lehto@kuudes.com
+358 50 36 049 36

 

3 Rekisterin nimi

Kuudes Kerros Helsinki Oy:n markkinointirekisteri

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Kuudennen yleinen markkinointiviestintä sähköisellä uutiskirjeellä. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää kohtuullisin väliajoin sähköpostitse tietoa Kuudennen yhteistyökumppaneiden ajankohtaisista asioista, tapahtumista, tuotteista tai palveluista.

 

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan enintään henkilön etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite, henkilön edustama organisaatio ja sähköpostin kohdentamista helpottavat kiinnostuksenkohteet.

 

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä oleva henkilö on joko

  • jättänyt yhteystietonsa lomakkeella osoitteessa www.kuudes.com tai Kuudennen sosiaalisen median kanavissa,
  • edustaa yritystä, tahoa tai organisaatiota, joka on Kuudennen asiakas tai yhteistyökumppani, jolloin tietolähde on Kuudes Kerros Helsinki Oy:n asiakasrekisteri
  • tai on muuten ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle.

Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

 

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille muutoin kun se on tarpeen viestinnän onnistumiseksi ja tällöinkin henkilötietolain edellytykset huomioiden.

 

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Kuudes Kerros Helsinki Oy käyttää uutiskirjeviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp -sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin käyttämiseksi. Yhteystiedot säilytetään MailChimp-palvelussa.